Норвежки полицейски университет (Норвегия)

Норвежкият полицейски университет е основна образователна институция за полицейска служба и окръжните административни служители в Норвегия. Ролята му е да осигури първоначално обучение за работа в полицията или окръжна администрация, допълнително и продължаващо обучение на служителите в полицията, както и да провежда научни изследвания в сферата на полицейската наука.