Община Солун

Община Солун е втората по големина в Гърция. Тя обхваща историческия център (в който се намират повечето паметници на града) и около една трета от градската зона на Солун.