Дата: 10 - 12 май 2010 г.

Тема: Обучение на обучаващи по прилагане на част „Охранително производство” от новия Гражданско-процесуален кодекс.

Лектори: Борислав Белазелков