Дата: 17 - 19 май 2010 г.

Тема: Обучение на обучаващи по прилагане на част „Охранително производство” от новия Гражданско-процесуален кодекс.

Лектори: Борислав Белазелков