Радваме се да споделим с вас провеждането на 5-то онлайн събитие ,, Нуждата от обучение на длъжностни лица и професионалисти в индивидуалната оценка на деца жертви на престъпление'' организирано от проекта E-PROTECT II.

По време на онлайн събитието ще имате възможност да задавате въпроси и обсъждате теми с интернационални експерти свързани с 5-та глава от Методологията на проекта и по-конкретно индивидуалната оценка на нуждите на деца, жертви на престъпление.

Онлайн събитието ще започне в 10 ч.

Ако искате да се присъедините, попълнете листа за участие:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwofuGqp...