Дейностите на отдел „Стратегическо развитие“ включват:

  • Стратегически анализ и планиране на широкия спектър от дейности на Фондацията. Отделът проучва всички релевантни възможности за развитие, създава структура и план за преодоляване на идентифицираните рискове, а също анализира текущите и планираните дейности за осигуряване на максимално качество и ефективност. Дейността също включва планиране на необходимите ресурси за развитие и управление на различни проектни дейности, както и управление на стопанска и нестопанска дейност.
  • Управление на човешките ресурси и потребности за реализиране на дейността, което включва подбор и обучение на работата на персонала. Тъй като голяма част от експертите на Фондацията са заети с различни допълнителни дейности, отговорността на отдела включва и координация на екипа.
  • Административно и техническо обслужване на дейността на Фондацията, управление на логистичните процеси и проектните дейности в съответствие с приложимото законодателство, разпределение и съхранение на активите и документацията.