Дата: 1- 2 Юни 2017

По време на конференция по проект MAPPING относно бъдещето на интелектуалната собственост ще бъдат разгледани въпросите, касаещи дефицитите и недостатъците на сегашната система за защита на интелектуалната собственост в Европейския съюз и по света. Ще се обсъдят възможните мерки, които да позволят постигането на по-добра синхронизация между режима на защита на интелектуална собственост в Европейски съюз и технологичните и социално-културни реалности на дигиталния свят. В тази връзка, ще се проведат дискусии по следните направления:

  • реформите в областта на европейското авторско и патентно право;
  • възможните промени в материалното и процесуалното право, касаещо интелектуалната собственост
  • алтернативните бизнес модели при икономическата експлоатация на интелектуалната собственост;
  • универсалните перспективи пред интелектуалната собственост, отворените иновации и отвореното знание.

За регистрация, моля посетете интернет адреса на проекта.