Дата: 01 - 02 юли 2010 г.

Тема: Пилотно обучение по прилагане на част „Охранително производство” от новия Гражданско-процесуален кодекс.

Лектори: Георги Габровски, Росен Балтов