Дата: 08 - 09 юли 2010 г.

Тема: Пилотно обучение по прилагане на част „Охранително производство” от новия Гражданско-процесуален кодекс.

Лектори: Десислава Лозанова, Галина Странджева-Златева