Политехнически университет във Валенсия - UPV

UPV е испански държавен университет с 13 инженерни отдела, 40 бакалавърски, 70 магистратурни и 30 докторски програми. Изследователският център за управление на производството и инженеринг (CIGIP) е на първо място в областта на корпоративното моделиране, проучването на производственото планиране, в областта на изследователските въпроси, свързани със сглобяването, дистрибуцията и доставката на услуги. CIGIP има над 30 члена, включително професори, доценти и изследователи, посветени на преподаването и развитието в различни области на управлението на производството.