Период: Декември 2011 - Юни 2012
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проект "Повишаване на капацитета на българските съдии по прилагане на правилата Европейското конкурентно право" цели да подпомогне българските съдии в прилагането на правилата на Европейското конкурентно право, като допринесе за единната практика по прилагане на разпоредбите на чл. 101 и чл. 102 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003.

Измежду дейностите по проекта са три специализирани обучения за общо 70 съдии: теоретичен семинар-въведение в Европейското конкурентно право, чл. 101 и чл. 102 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003, както и тяхното прилагане, и две практически насочени обучения, които ще се фокусират върху практиката по прилагане на конкурентната политика в секторите на информационните технологии и телекомуникации и в областта на интелектуалната собственост.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейската комисия по Програма „Гражданско правосъдие” (2007 -2013).

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.

Сфера

Партньори по проекта