The British Institute of International and Comparative Law (Великобритания)

Институтът е независима организация за научни изследвания, който не е свързан с определен университет и е ангажиран с разпространението, развитието и практическото прилагане на международното и сравнителното право. Институтът е един от водещите независими центрове за научни изследвания в сферата на международното и сравнителното право. Висококачествените проекти, проучвания, семинари и публикации на института, обхващат почти всички сфери на международното публично и частно право, сравнителното право и европейското право. Институтът е в челните редици на множество дискусии на съвременни въпроси в сферата на международното и сравнителното право.

Мисията на института е да повишава и развива знанията в сферата на международното и сравнителното право, да насърчава върховенството на закона в международните отношения и да допринася за тяхното приложение чрез научни изследвания, публикации и събития. Организацията постига своите цели чрез предоставяне на практическа помощ базирана на силни идейни основи с цел повлияването на законодателя и законотворческия процес. По-специално институтът има за цел да хвърля светлина върху приложението на международното право в глобална перспектива, да насърчава сравнителния анализ на националните правни системи, да подпомага държавите членки чрез провеждането на обучения и изграждането на юридически капацитет и да насърчава и подкрепя най-добрите стипендианти и таланти в правната наука.

Институтът се стреми да постигне тези цели чрез своите програми за научни изследвания, събития, публикации, и широко ценения си правен журнал – тримесечното списание по международно и сравнително право.

В него членуват адвокати от академичната общност, от юридическата практика (включително съдии, юрисконсулти и адвокати), както и от държавни, международни и неправителствени организации, както и не-юристи, които се интересуват от международното и сравнителното право.