Период: Ноември 2021- Април 2022
Статус: Приключил


Описание

Общата цел на консултантската услуга е да подпомогне изготвянето на предпроектно проучване за определяне на техническата оперативна съвместимост в Черна гора, което ще подобри готовността за оперативна съвместимост и ще бъде значителна стъпка към създаването на схема за електронна идентификация, приета на икономическо равнище.

Ролята на Фондация "Право и интернет" е да определи списък с технически стандарти, които могат да бъдат приложени и да послужат на публичния сектор/органите на публичната администрация като рамка в процеса на постигане на техническа оперативна съвместимост, както и на трансграничен обмен на данни и предоставяне на обществени услуги, като се вземат предвид най-добрите практики и стандарти, признати в ЕС.

Финалната версия на проучването е достъпен тук.

Изпълнението на този проект се финансира и подкрепя чрез Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество.