Период: Март 2008 - Май 2008
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проект на Наредба по чл. 292 от ЗЕС за размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите за различните видове електронни съобщителни мрежи. Изготвени са таблици с правни консултации под формата на мнения за приемане и отхвърляне на постъпилите становища по проекти на нормативни актове, произтичащи от ЗЕС, както и подробна правна мотировка за отхвърляне на неприетите предложения.