Период: Май 2005 – Юни 2005
Статус: Завършил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Изготвени са инструкции за вътрешния документооборот и организация на работата с електронни подписани документи в Министерството на правосъдието, включително правила за издаване, използване, подновяване и прекратяване на удостоверения за електронен подпис, и указания за получаване и изпращането на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от към Министерството на правосъдието при кореспонденция с гражданите.