Първият ден от Международния уъркшоп „Предотвратяване на вторична и повторна виктимизация на деца жертви на престъпление: Оценка на риска и решения в най-добрия интерес на детето“, се проведе на 17 март. Уъркшопът беше организиран от South-East European Research Centre in Greece (SEERC) в рамките на проект E-PROTECT II и се фокусира върху добри практики и средства за предотвратяване на вторичната и повторната виктимизация на деца жертви на престъпление, които са установени в различните държави членки. Събитието събра над 260 професионалисти, работещи както в сферата на детското правосъдие, така и в сферата на наказателния процес изобщо.

Първата част от уъркшопа започна с кратко представяне на проект E-PROTECT II от SEERC, обобщавайки целите на проекта, постигнатите резултати и предстоящите дейности. След представянето, основният лектор Браги Гудбрандсон, член на Комитета по правата на детето на ООН и бивш директор на Правителствената агенция за защита на детето в Исландия, разкри историческите постижения, довели до създаването на модела „Барнaхус“ и неговото прилагане в Европа. Като пионер в създаването и прилагането на модела „Барнахус“, г-н Гудбрандсон сподели много интересни факти във връзка със своя опит относно приложението на модела в скандинавските страни, което породи множество въпроси от участниците и създаде предпоставки за ползотворна дискусия.

След презентацията на г-н Гудбрандсон, още един експерт в сферата на закрила на детето – Астрид Хелинг-Баки, Изпълнителен директор на „World Childhood Foundation Германия, представи цялостен преглед на въвеждането на модела „Барнахус“ в Германия, посочвайки нарастващата нужда от специалисти в сферата на детското правосъдие не само в Германия, но и в цяла Европа.

Вторият панел на уъркшопа беше посветен на споделяна на опит от партньорските държави във връзка с насърчаването на решения в най-добрия интерес на детето, разгледани в контекста на предотвратяването на вторична и повторна виктимизация. Модератор на панела беше г-жа Снежана Крумова, Координатор на проект E-PROTECT II. В него участваха четирима експерти в областта на детското правосъдие, които споделиха своя практически опит.

На първо място, г-н Фотис Тегос от Офиса за защита на деца жертви Spiti tou Paidiou в Солун сподели някои ценни съвети относно прилагането на модел, подобен на модела „Барнахус“ в Солун, включително предизвикателствата, които възникват в хода на приложението му. След неговото представяне, прокурор Клаудия де Лука от Италия, специализирана в областта на детското правосъдие, посочи някои от предизвикателствата, с които се е сблъсквала при работата с малолетни и непълнолетни жертви на престъпления, като акцентира върху случаите, при които децата са едновременно жертви и извършители на престъпни прояви.

Панелната дискусия продължи със съдия Иваничка Славкова – съдия в Окръжен съд – Варна, притежаваща над 20 годишен стаж в сферата на наказателния процес и специализирана в областта на детското правосъдие. Презентацията на съдия Славкова беше насочена към методологията, която се прилага в България с цел запазване на най-добрия интерес на детето. Освен това, съдия Славкова разкри и някои интересни аспекти от процеса по практическо приложение на така наречените „сини стаи“, които се използват за изслушване на деца жертви в България, повдигайки въпроси относно тяхното значение за прилагането на методологията за детско правосъдие в България.

Последният лектор, който взе участие в панела беше Роберта ди Бела – член на Камарата за детско правосъдие в Генуа и член на Националното обединение на Камарите за детско правосъдие в Италия. Роберта ди Бела насочи вниманието на участниците върху ролята на адвокатите в системата за закрила да детето, подчертавайки някои разпоредби от италианското законодателство, които гарантират адекватното и навременно юридическо представителство на детето пред съда. След края на всички презентации от втория панел се проведе ползотворна дискусия между участници и панелисти, в рамките на която бяха направени важни изводи.

Не пропускайте втория ден от Международния уъркшоп, организиран в рамките на проект E-PROTECT II, който ще се състои на 24 март 2021 г. Отново ще имате възможност да се насладите на интересни дискусии и лектори с богата експертиза в сферата на детското правосъдие, които ще споделят повече за прилагането на европейските стандарти при оценката на риска на деца жертви на престъпление.

Проектът се осъществява с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 878593

GIrl covering her face
GIrl covering her face © Caleb Woods