Регистрирайте се за първия уебинар по проекта COPKIT, който ще се проведе на 11 декември от 12:00 часа българско време. В рамките на него ще бъде представена същността на проекта, неговите цели и методология за постигане на по-добро разбиране на решенията, които се предлагат от него

Проектът COPKIT събира заедно правоприлагащите органи, представители на ИТ сферата и учени за създаване на информационна и образователна система, предназначена за правоприлагащите органи, за да подкрепи превенцията и разследването при използването на съвременни технологии от организираната престъпност и терористични организации.

Това е първият от серията уебинари, които ще бъдат организирани в рамките на проекта COPKIT. Основно е предназначен за правоприлагащите органи и други заинтересовани лица. Уебинарът е безплатен и открит за всички заинтересовани.

Може да се регистрирате за уебинара на следния адрес - Линк

Повече за проекта COPKIT може да научите на следния адрес - Линк

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 786687.