Щастливи сме да споделим, че първият международен семинар по проекта LEAGUE се осъществи успешно. Събитието се проведе на 16 февруари 2023 г. във Виена, Австрия.

Целта на семинара беше да събере на едно място практикуващи специалисти от цяла Европа (включително Албания, Австрия, България, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Северна Македония, Румъния, Унгария, Швеция), които работят с деца, жертви на онлайн сексуално насилие и експлоатация, и по-специално с момчета. Семинарът насърчи обмена на добри практики, взаимното обучение и работата в екип, като отбеляза тенденциите и успешните стратегии за превенция и подкрепа.

По време на събитието участниците от различни сфери (психолози, социални работници, полицейски служители, изследователи, лица, които са на първа линия, практикуващи юристи) имаха възможност да научат повече, да зададат въпроси и да обсъдят актуални теми с професионалисти с практически опит в областта. Обратната връзка от участниците е положителна.

В два полудни преди и след семинара се проведе и междинната партньорска среща с цел усвояване на времето и ресурсите. Имаше по един представител от всяка партньорска организация, което беше от ключово значение за ефективното планиране на предстоящите дейности по проекта.