Дата: 15 май 2010 г.

Тема: На 13 и 14 май 2010 г. се проведе първоначалната среща по проекта CONSENT в Братислава, Словакия. Домакин на срещата беше словашкият парньор Comenius University (Univerzita Komenského), най-големият университет в страната. Проектът събира 19 институционални партньори с различни сфери на дейност и изследователски опит. По време на срещата партньорите дискутираха и одобриха редици продукти, между които тригодишен план за развитието на проекта, освен това очертаха стратегия за разпространение на информацията. На срещата присъства председателят на Фондация "Право и Интернет" д-р Георги Димитров.