Дата: 13 - 14 януари 2011 г.

Тема: На 13 и 14 януари 2011 г. в Рим, Италия, със съдействието на Националния съвет за научни изследвания (Consiglio Nazionale delle Ricerche) се проведе работен семинар в областта на социология на личния живот, част от работен пакет 13 "Анализи на културните различия по отношение за личния живот". По време на семинара бе проведена дискусия между представители на ЕК и партньорите по проекта в контекста на културните различия по отношение на защита на личното пространство. Отделни организации представиха спецификите на своите държави в тази област. През първия ден на събитието адв. Десислава Кръстева, експерт на Фондация "Право и Интернет" по проекта, изнесе презентация на тема "България – културни различия и личен живот" където засегна промените във възприятията на хората за личния им живот след падането на комунистическия режим.