Период: Септември 2004 – Октомври 2004
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация "Право и Интернет" чрез своя Център по право на информационните и комуникационни технологии (ЦПИКТ) разработва проекто-документ "Наредба за водене на регистрите по чл. 147 от Закона за адвокатурата", при условията на чл. 280 от Закона за задълженията и договорите и съгласно изискванията на чл. 147, 148 и 149 от Закона за адвокатурата.