Период: Декември 2013
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

При изпълнението на проекта Фондация „Право и Интернет” реализира следните дейности:

  • Разработване на детайлен правен анализ на действащото законодателство и по-конкретно съществуването, структурата и функциите на ЦРОЗ и предлаганите от регистъра услуги в контекста на въвеждане на електронни административни услуги;
  • Изготвяне на препоръки за промени на законодателно ниво, позволяващи предоставянето на електронни административни услуги от ЦРОЗ.