Romanian Center for European Policies (Румъния)

Румънският център за европейски политики (CRPE) е създаден през 2009 г. от група от експерти, обвързани с общата цел на поддържаща роля на Румъния в Европа.

Мисията на CRPE е да насърчава Румъния като влиятелен лидер в разработването на програми и политики на ЕС. Друга основна цел е да ускори процесите на европеизация в Румъния и за насърчаване на европейското гражданство чрез предоставяне на експертни познания в различни области и от започване или участие в публични дебати.


Експертни дейности