По време на събитието експертите от Фондация ,,Право и Интернет'' ще представят проекта iCare, партньорските организации, целите и основните дейности. Ще се обсъждат теми свързани с правата на децата в дела по международни отвличания и методите за ефективното им решаване. В рамките на срещата ще бъдат представени осъществените технологични разработки - iCare чатбот и електронната платформа (https://project-icare.eu/).

Гост лектори на събитието ще бъдат адв. Йорданка Бекирска, която ще обясни повече за практическите аспекти при прилагане на законодателната рамка за решаване на дела за международни отвличания на деца, както и д-р Юлия Раданова, която ще наблегне на важността от използването на семейна медиация в международен аспект при решаване на тези дела.

Събитието ще се проведе на 07.04.2022 г. от 09:30 ч. в Място за срещи и събития „+Това“ на адрес ул. Марин Дринов №30 в гр. София. Може да се регистрирате, като изпратите имейл на icare@netlaw.bg, тел: +359 2 44 606 44 или на линка, на събитието https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/2e4ebfdafa9503b992466b39899988

Очакваме Ви!