Период: Януари 2011
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация „Право и Интернет” проведе семинар в к.к. Боровец във връзка с промените, приети през 2010 г., с които се въвеждат над 20 нови изисквания в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

Сфера