Дата: 12 януари 2011 г.

Тема: Семинар в к.к. Боровец във връзка с промените, приети през 2010 г., с които се въвеждат над 20 нови изисквания в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

Лектори: Антония Първанова, Румяна Карлова