На 19ти Май от 10:30 до 14:30, ще се проведе за трети път онлайн семинар за изграждане на капацитет ,, Включване на труда на мигрантите: активиране на мрежовата група - италиански казус.

Семинарът е насочен към прилагането на подходяща методика за в бъдеще при прилагане на трудова интеграция при мигрантите, фокусирайки се главно към италианските случаи. Участниците и експертите ще дискутират съществуващите мрежи в областта на трудовата интеграция, структурните пропуски и нужди, както и правилата при предлагането на работна ръка и много други!

Диапазонът от участници е широк, включващ работодателски асоциации, професионални обучаващи, служби по заетостта, защитни организации за бежанци и бежански лагери, местни власти, предприятия, общини, университети и изследователски центрове, обществени организации и др. Ще бъде чудесна възможност да се запознаете с активно практикуващи в средата с изцяло мигрантско ангажиране основно от Италия и да споделите опита си с тях. Ще се обсъждат също така и методите за стабилизиране на мрежовите гнезда главно фокусирайки се към зоната на Рим.

Можете да се регистрирате тук.