Дата: 11 - 12 януари 2011 г.

Тема: На 11 и 12 януари 2011 г. в Рим, Италия, се проведе първа среща на Управителния комитет по проекта CONSENT с любезното съдействие на Националния съвет за научни изследвания (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Италия – домакин на събитието.По време на работната срещата бе обсъден напредъкът на проекта за последните осем месеца като се акцентира върху бъдещата работа върху сравнително количествено и качествено изследване на генерираното от потребителите съдържание и непотребителското отношение към личното пространство. Представени бяха завършените до момента дейности и изготвените анализи. Взеха се стратегически решения относно разпространението на информация по проекта и изготвените вече изследвания, организирането на бъдещи събития и комуникация с ключови заинтересовани страни.Фондация "Право и Интернет" бе представена от д-р Георги Димитров - Предстедател на фондацията и Александра Цветкова - Изпълнителен директор.