Столична служба „Полиция”, Лондон (Великобритания)

Столична служба „Полиция” е известна по целия свят и заема уникално място в историята на полицейската дейност. Това е най-голямата структура, която оперира в широк Лондон. Столична служба „Полиция” покрива периметър от 620 квадратни мили и население от 7,2 милиона души.