SYNYO GmbH (Австрия)

SYNYO GmbH, водещо МСП със седалище във Виена, Австрия, е независим научноизследователски, иновативен и технологичен хъб, който изследва, разработва и внедрява нови технологии, за да се справи с бизнес и обществени предизвикателства. SYNYO анализира влиянието на новите технологии върху бизнеса и потребителите, и осигурява клиенти с нови идеи за иновации, засягащи техните инвестиции и бизнеса.