TDM 2000 EESTI

TDM 2000 EESTI е естонска младежка организация, която насърчава мобилността на младежите чрез реализиране на младежки програми за обмен в държави от цял свят. Тази дейност има за цел да развие съзнанието за международно сътрудничество и взаимно разбирателство. TDM 2000 EESTI е независима организация в обществена полза, която координира младежите, желаещи да си сътрудничат в доброволческия сектор. TDM 2000 EESTI е една от страните основатели на международната мрежа TDM 2000.