TDM International

TDM International е независима организация, основана през 2008 г. от група млади хора с пространен межународен опит в областта на младежка дейност.

Организацията цели да подпомага сътрудниччество чрез установяването на широка европейска мрежа от младежки неправителствени организации. В момента мрежата има 28 члена от 22 държави.

Мрежата осъществява своята дейност като сплотен екип като всяка организация членка допринася със своя опит към широк спектър от иновативни образователни инициативи, които се осъществяват в границите на Европейския съюз и дори извън тях.