Акроним: Blend-IN
Период: февруари 2018 г. - септември 2019 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Blend-IN е 18-месечен проект, който има за цел да преодолее съществуващото недоверие и липса на толерантност сред различните общности, които живеят в Европа чрез обучение на младежки работници. Настоящият проект е разработен в контекста на сегашната ситуация на евроскептицизъм, както и нарастващо напрежение в границите на ЕС. От друга страна, младите хора във всички европейски държави имат сходни интереси и проблеми и биха могли да се превърнат в движеща сила за положителни промени. Като се има предвид тази динамика, партньорството на Blend-IN се стреми да допринесе за общите усилия за популяризиране на европейските ценности, в това число толерантност и обединение в разнообразието.

Blend-IN ще предостави на младежките работници уникалната възможност да придобият знания и практически опит, свързани с междукултурната комуникация и управление, в различен, динамичен формат. Създаването на симулационна игра, с основна цел да се потопят младежките работници в реалистични ситуации и да се насочат към правилните решения, е иновация. Blend-IN ще осигури по-интерактивна среда, която стимулира ситуации на междукултурна комуникация и управленски казуси, свързани с инициативи с по-интегриран подход към работата с младежи от различни общности.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.

Като партньор, Фондация „Право и Интернет“ ще създаде платформата за симулации на Blend-IN и ще съдейства на другите партньори за всички проучвания.

Онлайн платформа за симулации на проект Blend-IN

Партньори по проекта