TELELINK BUSINESS SERVICES EAD

Компанията Telelink е основана, за да подкрепи организациите по пътя им към дигитализация и да покаже правилния начин за трансформация. Първата успешна история е изграждането на мрежовата свързаност на най-големия телекомуникационен оператор в България. Компанията разширява своя обхват на дейност и специализация в сферата на системната интеграция, като развива силни партньорства с водещи технологични доставчици.