На 3, 4 и 5 септември, в 15:00 часа централноевропейско време и 16:00 часа българско време, тридневна виртуална конференция ще се проведе в рамките на проект E-PROTECT. През всеки един от трите дни на конференцията ще бъдат разгледани различни глави от основана на правата на детето методология за индивидуална оценка на нуждите на децата - жертви на престъпления, която е разработена в хода на проекта. Дискусията в рамките на виртуалната конференция ще се проведе по следните теми: предмет на обсъждане през първия ден на конференцията ще бъде втора глава от методологията, озаглавена „Мултидисциплинарно и междуведомствено сътрудничество при изготвяне на индивидуална оценка", вторият ден ще бъдат съсредоточени върху глава трета „Процесуални гаранции за индивидуална оценка на нуждите“, а третият ден от конференцията ще бъде насочен към глава четвъртаИндивидуална оценка на нуждите определяне на висшият интерес на детето.

Конференцията ще бъде проведена от един от правните експерти на Фондация „Право и Интернет“, Деница Кожухарова, която е и един от основните експерти в екипа по проект E-PROTECT, който участва изготвянето на продуктите в рамките на проекта, както и в провеждането на проектните дейности. Освен това, всеки ден от конференцията вие ще можете да зададетесвоите въпроси относно дискутираните тези, както и да се запознаете с резултати от цялостните изследвания, извършени във връзка с изпълнението на проекта. Следва да отбележим, че тридневната конференция ще се води изцяло на английски от г-ца Кожухарова.

Ако професията ви е свързана с работа с деца, които са станали жертви на престъпление, или пък просто имате интереси в областта на защитата на деца и искате да научите повече относно процеса по извършване на индивидуална оценка на нуждите им, моля, регистрирайте се за събитията на следните адреси:

За събитието, което ще се проведе на 3 септември, озаглавено „Съвместни усилия в подкрепа на деца жертви“, моля, регистрирайте се тук.

За събитието, което ще се проведе на 4 септември, озаглавено „Законодателни мерки за предпазване на децата и тяхното благосъстояние", моля, регистрирайте се тук.

За събитието, което ще се проведе на 5 септември, озаглавено "В търсене на висшия интерес на децата жертви предизвикателства и подходи", моля регистрирайте се тук.

Проект E-PROTECT се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760270.