Център за комуникационни технологии (Малта)

Университетът на Малта създава Център за комуникационни технологии (ЦКТ) през 1991 г. в отговор на възникващите нужди на съвременните медии. Центърът за комуникационни технологии има три обособени звена: Комуникационни и инструкционни технологии, Библиотекарски и информационни науки и Изследователски център по право и информационни технологии.

Факултетът по медийни и познавателни науки е основан на 27 януари 2011 г., за да замени Центъра за комуникационни технологии към Университета в Малта. Това развитие е провокирано от натрупания през последното десетилетие в рамките на Центъра опит и познавателно-базираните обществени тенденции, появили се в бизнеса и индустрията.