UDRUGE CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA / ЦЕНТЪР ЗА МИР, НЕНАСИЛИЕ И ПРАВА НА ЧОВЕКА

Центърът за мир, ненасилие и права на човека Осиек е гражданска асоциация, основана през 1992 г. Дейностите на нейните членове са насочени към изграждане на мир и защита на човешките права и насърчаване на креативни методи за разрешаване на конфликти. Те застават зад съзнателното участие в изграждането на Европейския съюз като мирен проект и за поемане на отговорност за общата съдба на човечеството и планетата Земя.