На 31 март 2021 г. ще се проведе уебинар по COPKIT за обсъждане на подхода в научно-изследователската работата по проекта що се отнася до неговите правни, етични и социални аспекти.

В рамките на онлайн семинара, експертите от Фондация "Право и Интернет" - Атанас Киров и Деница Кожухарова ще представят аспекти от правните и етични предизвикателства в своята работа, както и подходите за тяхното преодоляване. Те ще говорят още за методологията на работа, чрез която правните експерти заедно с техническите разработчици стигат до решения съвместими с европейското законодателство.

Събитието е поредното по проект COPKIT, който се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 786687.