Umbrella Foundation (Полша)

Фондация за подпомагане на организации с нестопанска цел „Umbrella” е организация с нестопанска цел, регистрирана през 2007 г. Дейностите на фондацията са подкрепени от доброволци, стажанти, участващи в изпълнението на различни проекти. Фондация „Umbrella” е инфраструктурна организация, която има за цел да насърчи създаването и развитието на нови организации.