Университет Edith Cowan (Австралия)

Университетът Edith Cowan набляга на извършването на изследователска дейност в сфери като е-търговия, микроелектронно инженерство, изследвания на полицията, образованието, управление на екосистеми, палиативна грижа, социална справедливост и услуги към хората с цел да развие активна приложна изследователска култура.


Експертни дейности