Университет Любляна (Словения)

Люблянският университет извършва основни, приложни и развойни изследователски дейности като се стреми към съвършенство и качество от най-висок стандарт в сферата на науката, изкуствата, както и в хуманитарните и социалните науки, лингвистика, медицината, естествени науките и технологиите.