Университет Осло (Норвегия)

Университетът в Осло е международно ориентирана изследователска институция. Активно участва по 7ма рамкова програма на ЕС за изследователска дейност и е въвлечен в развитието на Европейско изследователско пространство (ERA).


Експертни дейности