Университет Шефилд (Великобритания)

Изследователите от Университета в Шефид допринасят изключително към научно-изследователската база и междудисциплинарния обмен на знания. Изследователският им етос продължава да поддържа идеалите за открития, докато същевременно признава нови начини за придобиване, разследване, развитие и прилагане на знанието. Целта на изследователските департаменти е да разрешават проблеми от значение, за да въздействат на широкия свят.


Експертни дейности