UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (AMU) - Полша

Университетът ,,Адам Мицкевич'' е най-голямата академична институция в Познан, както и един от най-добрите полски униврситети. Репутацията му се основава на традициите, изключителните постижения на преподавателите и атрактивната учебна програма.