Дата: 04 - 05 март 2014 г.

На заключителната конференция по проект SMART бяха разгледани и обсъдени риска и възможностите, които са породени от интелигентно наблюдение. Събитието събра експерти от различни области, включително политици, правоприлагащи органи, от академичните среди и граждански групи. Конференцията включваше разнообразие от поканените лектори, изследователски резултати от проекта и рецензирани изследвания.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от доц. д-р Георги Димитров – Председател, Александра Цветкова - Изпълнителен директор и Десислава Кръстева - Старши правен експерт.