Дата: 06 - 07 март 2014 г.

Заключителната среща по проекта прави преглед на развитието от последната среща и актуализира консорциума за непосредствените въпроси и теми. Бяха разгледани и задачите, произтичащи от Междинния доклад. Бяха обсъдени Окончателния доклад и заключителните дейности за докладване.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от Александра Цветкова - Изпълнителен директор.