Дата: 14 април 2009 г.

На пресконференция в БТА бе представен проект на ВСС по програма ОПАК „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”, който ще оптимизира вече създадените информационни системи в съдебната система и ще улесни достъпа на гражданите до информация

Сред целите на проекта са:
• актуализиране на информационните системи за съдебно деловодство спрямо новата нормативна уредба, приета през м. март 2008 г
• осигуряване на съвместимост между информационните системи
• автоматизация на управлението на делата
• използването на електронния документ и електронния подпис и др.

В пресконференцията участваха Иван Димов, член на Висшия съдебен съвет и председател на Постоянната комисия към Съвета, както и представители на седемте фирми, спечелили обществени поръчки по отделните позиции:

• „Латона”, „Информационно обслужване АД”, „Сименс” и „Декстро Груп”, които разработват информационните системи и са отговорни за тяхното актуализиране

• „Норма”, автор на централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове

• Консорциум СА Консултинг, отговорен за създаването на първия специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица

• Фондация „Право и интернет”, която ще изгради нормативната уредба за въвеждане на електронен документ и електронен подпис в съдебната система.

Проектът, който се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет, ще се реализира в продължение на една година. Това е първият проект, спечелен от ВСС по Оперативна програма „Административен капацитет”.