Дата: 14 - 15 юни 2011 г.

Тема: На 14 и 15 юни 2011 г. се проведе първоначалната среща по проект SMART в Лион, Франция. Домакин на срещата беше Международна организация за криминална полиция ИНТЕРПОЛ. Проектът включва 20 интернационални партньори с различни сфери на дейност и изследователски опит от 16 страни в Европа. По време на срещата партньорите дискутираха и одобриха редици продукти, между които тригодишен план за развитието на проекта, както и стратегия за разпространение на информацията. На срещата присъства председателят на Фондация "Право и Интернет" д-р Георги Димитров, ръководител на работен пакет „Интелигентни системи за наблюдение в ключова област 4 - Електронно управление”.