DFLabs (Италия)

Организация, специализирана в управление и контрол на риска при защита на информацията, стратегии за защита на информацията, превенция и защита на измами в Интернет, компютърни експертизи, електронни проучвания, процесуална защита, обучения по защита на информацията, превенция срещу неоторизиран достъп, управление на лог файлове и уязвимост. В специализираните лаборатории работят над 20 експерти с международен опит.