Период: Януари 2008 - Април 2009
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът "Правосъдие в дигиталната ера - Укрепване на капацитета на магистратите на България и Румъния при разследване, обвинение и осъждания в случаи, включващи киберпрестъпления" e реализиран е с оглед на нуждите от ефективни инструменти за превенция и борба срещу компютърните престъпления, адекватното регулиране на нормативната уредба, заради честите промени в информационните и комуникационните технологии, и търсенето на качествени възможности за поддържане на знания и практически умения в тази област. Той включва анализиране на настоящата ситуация в превенцията и борбата с компютърните престъпления в България и Румъния, изготвяне на препоръки за подобряване на нормативната уредба в сферата на правото на информационните технологии, интелектуалната собственост, наказателното право и др., както и обучения на магистрати във връзка с особеностите на престъпленията, извършени с помощта на информационните технологии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Генерална дирекция “Свобода, сигурност и правосъдие”, по програмата Криминално правосъдие 2007.

Партньори по проекта